Αποτρίχωση / Εξάλειψη Ανεπιθύμητης Τριχοφυΐας
Η μέθοδος αποτρίχωσης των dna βασίζεται στην τεχνολογία Laser Exalipsis που λειτουργεί σαν πολλά laser μαζί. Παράλληλα συνδυάζει την τεχνολογία της ενζυµικής ακανθόλυσης και την επιλεκτική θερµόλυση, ανάλογα με τις ανάγκες και τον τύπο τριχοφυίας του κάθε μέλους μας, με στόχο τη µεγιστοποίηση του αποτελέσµατος. Στα dna κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζεται ξεχωριστά. Γι' αυτό είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός του γενετικού φωτότυπου του δέρματος, του ποσοστού της μελανίνης, της πυκνότητας των τριχοθυλακίων, της διαμέτρου, καθώς και του χρώματος του στελέχους της τρίχας, ώστε να ακολουθηθεί η κατάλληλη μέθοδος ή συνδυασμός τους.
 
Πως δρα:
Η τεχνολογία Laser Exalipsis βασίζεται στο παλµικό φως που παράγεται από µία λυχνία xenon, η οποία είναι εγκατεστηµένη στην κεφαλή του µηχανήµατος. Σκοπός του παλµικού φωτός είναι η καταστροφή του θύλακα, ώστε να µην ξαναγεννηθεί η τρίχα. Η καταστροφή αυτή επιτυγχάνεται διοχετεύοντας το παλµικό φως υπό µορφή λάµψης (flash) που απορροφάται επιλεκτικά από τη µελανίνη της τρίχας και µέσω αυτής φτάνει στο θύλακα. Αυτό γίνεται χωρίς να βλάπτονται οι γύρω ιστοί. ∆εκαπέντε µέρες µετά την εφαρµογή, πραγµατοποιείται η εισαγωγή συγκεκριµένων ενζύµων µέσα στους τριχικούς θύλακες (ενζυµική ακανθόλυση). Τα ένζυµα έχουν τελικό στόχο το βολβό της τρίχας και την επιλεκτική καταστροφή των αναγεννητικών κυττάρων της. Παράλληλα, γίνεται εφαρµογή της επιλεκτικής θερµόλυσης για τις ανοιχτόχρωµες τρίχες, ώστε να έχουµε τελική καταστροφή και των πιο δύσκολων περιπτώσεων. Με δυο λόγια, ο συνδυασμός αυτών των μεθόδων εγγυάται πιο γρήγορα αποτελέσµατα από οποιαδήποτε άλλη µέθοδο.   Μπορεί να γίνει άφοβα σε πρόσωπο και σώµα, σε γυναίκες και άντρες. Πριν τη θεραπεία, οι επιστηµονικοί συνεργάτες παίρνουν το ιατρικό ιστορικό και κάνουν διαγνωστικά τεστ, αφού λάβουν υπόψη κι άλλους παράγοντες, όπως ο φωτότυπος του δέρµατος και το χρώµα της τρίχας. Επιπλέον, κάνουν την αναγνώριση της ανεπιθύµητης τριχοφυΐας για κάθε σηµείο του σώµατος χωριστά. Στόχος είναι η επιλογή της µεθόδου ή του συνδυασµού των µεθόδων που θα φέρουν το επιθυµητό αποτέλεσµα: Ένα βελούδινο πρόσωπο ή σώµα απαλλαγµένο από την αίσθηση της ανεπιθύµητης τριχοφυΐας.
 
 
Συγκριτικά πλεονεκτήματα
     
Συνδυαστική εφαρμογή 3 μεθόδων για την εξάλειψη ακόμη και της πιο επίμονης τριχοφυίας
 
Ανώδυνη και Ασφαλής μέθοδος
 
Πιο αποτελεσματική από τα απλά λέιζερ γιατί εκπέμπει σε πολλά μήκη φωτός και όχι μόνο σε ένα.
 
Γρήγορη εφαρμογή γιατί η κεφαλή έχει μεγάλο spot size